ĐĂNG KÝ NHẬN MẪU THỬ
  • Ensure Gold Ít Ngọt mới với Hương Lúa Mạch và Vani cho bạn thêm nhiều lựa chọn hơn.
  • Dòng sản phẩm Ít Ngọt mới cũng được đóng gói dạng lon 850g & 400g

Ensure là công thức dinh dưỡng hàng đầu Abbott Hoa Kỳ, với đạm chất lượng cao, MUFA, FUFA tốt cho tim mạch, hệ chất xơ kép (lnulin & FOS) tốt cho tiêu hóa, 28 vitamin và khoáng chất.

Các nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh Ensure giúp tăng cường sức khỏe trong 90 ngày.

Privacy Policy
Terms of Use